Access

 MS Access 97 ÷ 2010. Visual Basic for Applications VBA 6 i VBA 7 (32 i 64 bit).

Zapraszam na moje stare i nowe strony o MS Access.


AccessFAQ - strona prowadzona w konwencji FAQ.

• Dział: I.   Access - Obiekty bazy danych MS Access.
• Dział: II.  VBA - Zastosowanie VBA w MS Access.
• Dział: III. API - Funkcje Windows API.
• Dział: IV.  BITMAPY - Przetwarzanie bitmap 24-bit.
• Dział: V.   INNE - Nietypowe przykłady.

Patrz: MS Access w pytaniach i odpowiedziach

Access '97 - Bazy danych programu MS Access.

W poszczególnych działach poruszjacych tematy: Zabezpieczenia, Kwerendy, Formularze, Raporty, Data krótka, Bitmapy, Przetwarzanie tekstu, Czcionka, Kody kreskowe, Inne przykłady oraz Windows API przedstawiono 55 zagadnień oraz 52 przykładowe bazy programu MS Access.

Patrz: Bazy danych programu MS Access - przykłady

MS Access, GPS, OpenStreetMap, OpenLayers.

MS Access i Google Maps.
  Response Directions API, Request Directions API,
  Google Maps API Family.
MS Access, OpenLayers i darmowe mapy.
  OpenStreetMap - mapa świata, UPM - mapa Polski.
  OpenLayers - interaktywna mapa na stronie WWW.
  OpenLayers - Ślad (track) w formacie GPX.
Programy Garmina do zarządzania mapami.
  MapSource - zarządzanie mapami i danymi GPS.

Patrz: • MS Access, GPS, darmowe mapy, OpenLayers.

Visual Basic for Applications (VBA 7) 32 i 64 bit.

• Co to jest 64-bitowy system.
• Wprowadzenie do 32 i 64-bitowej wersji pakietu Microsoft Office 2010.
• Co nowego w VBA 7 ?
VBA7, Win64 - stałe kompilacji warunkowej.
  Deklarowanie funkcji API z użyciem atrybutu PtrSafe.
  Liczba typu LngPtr - odwołania do wskaźników.
  i uchwytów w VBA 6 i VBA 7
• Microsoft Office 2010 - 64 bitowa wersja VBA 7

Patrz: • Co nowego w MS Access 64bit (VBA7)

Audibility of cop's cautionary dangling buzzer • accdb

Efektywny zasięg gwizdka stójkowego.

Założenia odnośnie strony były bardzo ambitne i miały umożliwić graficzne wyznaczanie i pokazanie na mapie położenie dowolnego punktu. Kliknięcie punktu miało umożliwić podgląd okolic oraz graficznie zaprezentowanie „hipotetycznego obszaru słyszalność służbowego gwizdka stójkowego” ;-).

Patrz: • Efektywny zasięg gwizdka stójkowego