Access

  MS Access 2010+  |  Metody obiektów MS Access  |   VBA 7.0

• Metoda Echo obiektu Application.

Metoda Echo określa, czy program Microsoft Access ma odświeżyć ekran komputera.

Składnia metody Echo

Application.Echo echowł[, tekstpaskastanu]

Dla metody Echo używane są następujące argumenty.

  Argument  Opis
echowł Wartość True (wartość domyślna) oznacza, że ekran jest odświeżany; wartość False oznacza, że ekran nie jest odświeżany.
tekstpaskastanu Wyrażenie typu ciąg znaków określające tekst, który ma być wyświetlany na pasku stanu, gdy odświeżanie jest włączone lub wyłączone.

Uwagi.

Może się okazać, po uruchomieniu kodu języka Visual Basic wykonującego zmiany w obiektach wyświetlanych na ekranie, że kod działa szybciej, jeśli do zakończenia procedury odświeżanie ekranu będzie wyłączone. Wyłączenie odświeżania może być przydatne, jeśli zmiany wykonywane na ekranie nie muszą lub nie powinny być widoczne dla użytkownika

Metoda Echo nie wyłącza wyświetlania modalnych okien dialogowych, takich jak komunikaty o błędach, ani formularzy podręcznych, takich jak arkusze właściwości.

Jeśli odświeżanie ekranu zostanie wyłączone, to do momentu ponownego włączenia odświeżania na ekranie nie będą widoczne żadne zmiany, nawet wtedy, gdy użytkownik naciśnie kombinację klawiszy CTRL+BREAK lub w języku Visual Basic zostanie osiągnięty punkt przerwania. Użytkownik może utworzyć makro, które będzie włączało odświeżanie i przypisać je do klawisza lub do polecenia niestandardowego menu. Można wtedy za pomocą kombinacji klawiszy lub polecenia menu włączać odświeżanie, jeśli zostało ono wyłączone w kodzie języka Visual Basic.

Jeśli odświeżanie zostanie wyłączone, a następnie w trybie krokowym będzie wykonywany kod, nie będzie możliwe obserwowanie postępu wykonywania kodu ani obserwowanie zmian wizualnych, dopóki nie nastąpi ponowne włączenie odświeżania. Niemniej jednak, kod będzie wykonywany.

Uwaga. Nie należy mylić metody Echo z metodą Repaint. Metoda Echo włącza lub wyłącza mechanizm odświeżania ekranu. Metoda Repaint wykonuje natychmiastowe odświeżanie ekranu.

Słownik użytych terminów.


• metoda
Procedura podobna do instrukcji lub funkcji, operująca na konkretnych obiektach. Można na przykład zastosować metodę Print obiektu Debug w celu przeniesienia drukowanych danych wyjściowych do okienka bezpośredniego w „Oknie analizy programu”.
• odświeżyć
Ponownie wyświetlić zawartość ekranu. Metoda Repaint wykonuje wszelkie oczekujące aktualizacje ekranu dla określonego formularza.
• pasek stanu
Poziomy pasek u dołu ekranu, na którym są wyświetlane informacje o poleceniach, przyciskach paska narzędzi oraz innych opcjach.
• modalny
Stan okna lub formularza. Dopóki okno modalne nie zostanie zamknięte, nie można kliknąć ani wybrać niczego innego. Okna dialogowe i okna komunikatów są zwykle modalne.
• formularz podręczny
Formularz, który pozostaje na wierzchu innych okien. Formularz podręczny może być modalny lub niemodalny.
• punkt przerwania
Wiersz kodu w procedurze typu Sub lub Function języka Visual Basic, w którym automatycznie zostaje zawieszone wykonywanie procedury.
• makro
Akcja (lub zestaw akcji) wykonywanych krok po kroku, którą tworzy się za pomocą dostępnego w Accessie edytora makr („Okno projektu makra”).

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies