Access

  MS Access 2010+  |  Wbudowane funkcje MS Access  |   VBA 7.0 

Wbudowane funkcje MS Access

01.

12.11.2017

• Funkcja Dir •

Funkcja Dir zwraca wartość typu String reprezentującą nazwę pliku, katalogu lub folderu, która odpowiada określonemu wzorcowi, atrybutowi pliku albo etykiecie dysku. Funkcja Dir pozwala na stosowanie symboli wieloznacznych zastępujących wiele znaków (*) lub pojedynczy znak (?), umożliwiając w ten sposób wskazanie wielu plików.
Przy pierwszym wołaniu funkcji Dir należy określić argument nazwa_sciezki, w przeciwnym razie wystąpi błąd. Ponadto, nazwa_sciezki musi wystąpić, jeżeli podano atrybuty pliku ....

02.

14.11.2017

• Funkcja Shell •

Uruchamia program i w przypadku powodzenia zwraca wartość typu Variant podtyp Double reprezentującą identyfikator zadania (PID) odpowiadający uruchomionemu programowi, natomiast w przypadku niepowodzenia zwraca zero.
Funkcja Shell uruchamia programy w sposób asynchroniczny. Oznacza to, że program uruchomiony przez funkcję Shell może się nie zakończyć przed rozpoczęciem wykonywania instrukcji występujących po funkcji Shell ....

03.

28.12.2017

• DoEvents. Przekazuje sterowanie do systemu operacyjnego •

Funkcja DoEvents przekazuje sterowanie do systemu operacyjnego. Sterowanie jest zwracane po obsłudze przez system operacyjny wszystkich zdarzeń z systemowej kolejki oraz po wysłaniu z kolejki SendKeys wszystkich kluczy Funkcji DoEvents warto używać wtedy, gdy wykonywany program (lub jego fragmenty) zajmują dużo czasu procesora. Okresowe wywoływanie tej funkcji pozwoli systemowi operacyjnemu na obsługę bez zbytniego opóźnienia takich zdarzeń, jak naciśnięcia klawiszy czy kliknięcia myszą ....