Access

  MS Access 2010+  |  Wbudowane funkcje MS Access  |   VBA 7.0

Wbudowane funkcje MS Access

01.

12.11.2017

• Lista plików lub folderów pasujących do wzorca.Funkcja Dir. •

Funkcja Dir zwraca wartość typu String reprezentującą nazwę pliku, katalogu lub folderu, która odpowiada określonemu wzorcowi, atrybutowi pliku albo etykiecie dysku. Funkcja Dir pozwala na stosowanie symboli wieloznacznych zastępujących wiele znaków (*) lub pojedynczy znak (?), umożliwiając w ten sposób wskazanie wielu plików.
Przy pierwszym wołaniu funkcji Dir należy określić argument nazwa_sciezki, w przeciwnym razie wystąpi błąd. Ponadto, nazwa_sciezki musi wystąpić, jeżeli podano atrybuty pliku ....

02.

14.11.2017

• Asynchroniczne uruchomienie programu. Identyfikator PIDFunkcja Shell. •

Uruchamia program i w przypadku powodzenia zwraca wartość typu Variant podtyp Double reprezentującą identyfikator zadania (PID) odpowiadający uruchomionemu programowi, natomiast w przypadku niepowodzenia zwraca zero.
Funkcja Shell uruchamia programy w sposób asynchroniczny. Oznacza to, że program uruchomiony przez funkcję Shell może się nie zakończyć przed rozpoczęciem wykonywania instrukcji występujących po funkcji Shell ....

03.

28.12.2017

• Przekazuje sterowanie do systemu operacyjnegoFunkcja DoEvents. •

Funkcja DoEvents przekazuje sterowanie do systemu operacyjnego. Sterowanie jest zwracane po obsłudze przez system operacyjny wszystkich zdarzeń z systemowej kolejki oraz po wysłaniu z kolejki SendKeys wszystkich kluczy Funkcji DoEvents warto używać wtedy, gdy wykonywany program (lub jego fragmenty) zajmują dużo czasu procesora. Okresowe wywoływanie tej funkcji pozwoli systemowi operacyjnemu na obsługę bez zbytniego opóźnienia takich zdarzeń, jak naciśnięcia klawiszy czy kliknięcia myszą ....

04.

29.01.2018

• „Znajdź i Zastąp”. Zamiana ciągu znaków na inny ciąg znakówFunkcja Replace. •

Bardzo często potrzebujemy w tekście zamienić średniki na przecinki, lub przecinki na średniki, usunąć znaki końca linii, podwójne czy też potrójne spacje zamienić na pojedynczą, zamienić polskie znaki diakrytyczne na ich odpowiedniki bez kropek, kresek i ogonków, bądź po prostu w tekście zrobiliśmy błąd ortograficzny który powieliliśmy w wielu miejscach i chcemy go poprawić. Zrobić to możemy za pomocą funkcji Replace, która wyszukuje w przekazanym ciąg znaków (tekście) określony znak (ciąg znaków) i zastępuje go nowym znakiem lub ciągiem znaków ....

05.

29.01.2018

• Wyszukiwanie w tekście określonego znaku lub ciągu znaków.Funkcja InStr. •

Aby sprawdzić czy tekst zawiera nieprawidłowe znaki, bądź wyrazy, lub by policzyć ile razy znak, czy wyraz, występuje w naszym tekście, możemy użyć funkcji InStr, która wyszukuje w przekazanym tekście określony znak lub ciąg znaków i zwraca jego pozycję w przeszukiwanym tekście. Jeżeli szukany ciąg znaków nie występuje zwraca 0.
Wiedząc, że tekst zawiera szukaną frazę i znając jej pozycję i długość, możemy dokonać poprawek w tekście za pomocą wbudowanych funkcji Mid, Left, Right lub Replace ....

06.

08.02.2018

• Pobranie fragmentu tekstu ze zmiennej znakowej.Funkcja Mid. •

Bardzo często mamy tekst, w którym musimy sprawdzić czy nie zawiera nieprawidłowych znaków, bądź wyrazów. Wiedząc, że tekst zawiera szukaną frazę powinniśmy wtedy zastosować funkcję tekstową Mid, za pomocą której możemy wyodrębnić określony ciąg znaków, lub kolejno wyodrębniać fragmenty tekstu, pomijać nie pasujące, dodawać nowe fragmenty i połączyć wszystkie fragmenty w nowy ciąg znaków za pomocą operatora konkatenacji & ....

 

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies