Access

  MS Access 2010+  |  Instrukcje w VBA  |   VBA 7.0

Instrukcje w VBA

Instrukcja to poprawna ze względu na składnię całość wyrażająca jeden określony rodzaj operacji, deklaracji lub definicji. Z reguły instrukcja składa się z jednego wiersza w procedurze lub w sekcji „Deklaracje”. W większości przypadków można jednak w jednym wierszu umieścić więcej instrukcji rozdzielając je dwukropkami (:).

01.

30.11.2017

•  Instrukcja Open. Otwarcie pliku dla operacji odczytu i zapisu. •

Instrukcja VBA Open umożliwia wykonywanie operacji wejścia/wyjścia (odczytu i zapisu) na pliku.
Słowo kluczowe tryb (mode) określa sposób otwarcia pliku: Append, Binary, Input, Output lub Random. Jeżeli ten element nie jest określony, plik jest otwierany w trybie Random.
Słowo kluczowe dostęp (access) określa dozwolone operacje na otwartym pliku: Read, Write lub Read Write.

02.

11.11.2017

• Instrukcja Declare. Deklarowanie funkcji API •

Instrukcja Declare wykorzystywana jest na poziomie modułu do deklarowania odwołań do procedur zewnętrznych zawartych w bibliotekach dołączanych dynamicznie (w pliku DLL).
W programie Microsoft Access można użyć instrukcji Declare na poziomie modułu w module standardowym, aby zadeklarować odwołanie do zewnętrznej procedury w bibliotece dołączanej dynamicznie (DLL). Domyślnie instrukcja Declare jest publiczna ....

03.

14.11.2017

• Instrukcja Type. Deklarowanie Typu użytkownika •

Typ użytkownika to złożony typ danych, mogący przechowywać wiele wartości w jednej zmiennej. Cechą odróżniającą typ użytkownika od tablic jest możliwość przechowywania wartości różnych typów. Zazwyczaj grupuje logicznie powiązane ze sobą dane różnego typu w jednym obszarze pamięci. Poszczególne elementy typu użytkownika mają swoje unikatowe nazwy i podanie nazwy, pozwala na uzyskanie dostępu do danego elementu ....

04.

24.01.2018

• Instrukcja Get. Odczytuje do zmiennej danych z otwartego pliku dyskowego •

Odczytuje określony rekord z pliku otwartych w trybie Random, lub ciąg bajtów z pliku binarnego począwszy od określonego bajtu i przypisuje go do zmiennej. Dla plików otwartych w trybie Binary zastosowanie klauzuli Len w instrukcji Open nie ma znaczenia. Instrukcja Get odczytuje wszystkie zmienne z dysku w sposób ciągły, czyli bez wypełniania przestrzeni między rekordami ....

 

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies