Access

  MS Access 2010+  |  Właściwości obiektów MS Access  |   VBA 7.0 

Właściwości obiektów MS Access

01.

28.12.2017

• Właściwość Visible. Ukrywanie, pokazywanie formularzy, raportów, sekcji, formantów •

Właściwości Visible (Widoczny) można użyć do wyświetlenia lub ukrycia formularza, raportu, sekcji formularza lub raportu albo formantu. Właściwości Visible można używać do ukrywania formantu na formularzu lub w raporcie ustawiając właściwość Visible za pomocą makra lub procedury zdarzenia ....
    Istnieje także właściwość Visible obiektu Application. Gdy obiekt Application jest tworzony za pomocą mechanizmu automatyzacji, właściwości VisibleUserControl tego obiektu są ustawiane na wartość False aplikacja jest zminimalizowana, ale nie jest ukryta przed użytkownikiem ....