Access

  MS Access 2010+  |  Właściwości obiektów MS Access  |   VBA 7.0

Właściwości obiektów MS Access

01.

28.12.2017

• Właściwość Visible. Ukrywanie, pokazywanie formularzy, raportów, sekcji, formantów •

Właściwości Visible (Widoczny) można użyć do wyświetlenia lub ukrycia formularza, raportu, sekcji formularza lub raportu albo formantu. Właściwości Visible można używać do ukrywania formantu na formularzu lub w raporcie ustawiając właściwość Visible za pomocą makra lub procedury zdarzenia ....
    Istnieje także właściwość Visible obiektu Application. Gdy obiekt Application jest tworzony za pomocą mechanizmu automatyzacji, właściwości VisibleUserControl tego obiektu są ustawiane na wartość False aplikacja jest zminimalizowana, ale nie jest ukryta przed użytkownikiem ....

02.

11.01.2019

• Właściwość ScrollBars. Paski przewijania w formularzu i formantach tekstowych •

Właściwość ScrollBars (PaskiPrzewijania) służy do określania, czy paski przewijania mają pojawiać się w formularzu lub w polu tekstowym Dla właściwości ScrollBars używane są następujące ustawienia.

ScrollBarsOpis
0Żaden pasek przewijania nie pojawi się w formularzu lub polu tekstowym.
1Poziomy pasek przewijania może pojawić się w formularzu (tylko formularz).
2Pionowy pasek przewijania może pojawić się w formularzu lub polu tekstowym.
3Pionowy i poziomy pasek przewijania może pojawić się w formularzu (tylko formularz).

Jeżeli formularz użytkownika jest większy, niż dostępne okno ekranowe, można wykorzystać właściwość ScrollBars, aby umożliwić użytkownikowi obejrzenie całego formularza ....

03.

06.02.2019

• Właściwość SizeMode ramki obiektu i formantu Rysunek (Image). •

Właściwości SizeMode (TrybWymiarowania) można użyć do określenia sposobu dopasowania rysunku lub innego obiektu do związanej ramki obiektu, do niezwiązanej ramki obiektu lub do formantu Rysunek (Image). Ustawienie właściwości na wartość "Obetnij" zapewnia najszybsze wyświetlanie. Wartość "Rozciągnij" zwalnia z konieczności samodzielnego dopasowania ich rozmiarów, ale w wypadku okręgów i fotografii może powodować zniekształcenia ....

04.

09.02.2019

• Właściwość PictureType. Rysunek połączony lub osadzony.  •

Właściwości PictureType (TypRysunku) można użyć, aby określić, czy rysunek, który program MS Access ma przechowywać w obiekcie, ma być przechowywany jako obiekt połączony czy jako obiekt osadzony. Dla wartości "Osadzony", rozmiar bazy danych powiększa się o rozmiar pliku rysunku i dla niektórych plików rozmiar może wzrosnąć kilkukrotnie w stosunku do rozmiarów pliku rysunku. Dla wartości "Połączony", to rozmiar bazy danych nie wzrasta, ponieważ program Microsoft Access przechowuje tylko wskaźnik do miejsca na dysku, w którym znajduje się rysunek. ....

 

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies