Access

  MS Access 2010+  |  Zdarzenia w MS Access  |   VBA 7.0

Zdarzenia w MS Access

Zdarzenie - akcja rozpoznawana przez obiekt (taka jak kliknięcie myszą czy naciśnięcie klawisza), dla której można zdefiniować odpowiedź. Zdarzenie może być spowodowane działaniem użytkownika, poleceniem języka Visual Basic lub działaniami systemu. Korzystając z właściwości skojarzonych ze zdarzeniami można ustalić, aby odpowiedzią na zdarzenie było uruchomienie makra, wywołanie funkcji języka Visual Basic lub uruchomienie procedury zdarzenia.

01.

05.12.2017

• Zdarzenie Open i Close •

Zdarzenie Open występuje, gdy formularz zostaje otwarty, ale przed wyświetleniem pierwszego rekordu. Dla raportu zdarzenie to występuje przed podglądem wydruku, albo przed wydrukowaniem raportu. Zdarzenie Close występuje, gdy formularz albo raport jest zamykany i usuwany z ekranu. Aby uruchomić makro lub procedurę zdarzenia, gdy wystąpią te zdarzenia, należy ustawić właściwość OnOpen lub OnClose na nazwę makra lub na wartość [Event Procedure] ....

02.

07.12.2017

• Zdarzenie Load i Unload •

Zdarzenie Load występuje, gdy formularz (raport) zostaje po raz pierwszy otwarty i wypełniane są jego rekordy.
Zdarzenie to może być wykorzystane np. do przydzielania zasobów używanych w formularzu. Zdarzenie Unload występuje, gdy formularz (raport) jest zamykany, lecz przed jego usunięciem z ekranu. Gdy formularz (raport) zostaje ponownie załadowany, program Microsoft Access ponownie wyświetla go i ponownie inicjuje zawartość wszystkich jego formantów ....

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies