Access

  MS Access 2010+ i Visual Basic for Applications VBA 7.0

• Jaka jest wersja MS Access

Gdy uruchamiamy funkcje, procedury lub korzystamy z mechanizmów OLE musimy znać wersję aktualnie uruchomionego programu Microsoft Access, by nie odwoływać się do nieistniejących w niższych wersjach obiektów, czy metod. Błędne wywołanie funkcji. bądź metody może skutkować pojawieniem się niezrozumiałego dla użytkownika komunikatu a w najgorszym przypadku zakończeniem działania naszej Aplikacji.
Aby uzyskać aktualna wersję MS Access, użyjemy funkcji accVersionAccess, która:

Numer wersji aktualnie uruchomionego programu Microsoft Access

⊗ Public Function vbaVersionAccess() As Integer
  • Wykorzystując funkcję SysCmd z argumentem acSysCmdAccessVer pobiera do zmiennej typu Variant wersję programu MS Access i konwertuje zwracaną wartość na typ Integer.
  • argumenty:
    • nie pobiera argumentów
  • zwraca:
  • Przy powodzeniu zwraca nr wersji MS Access. Przy niepowodzeniu zwraca ZERO.
  • autor: Zbigniew Bratko
  • data: 08.02.2019
Public Function vbaVersionAccess() As Integer
Dim varVersion As Variant
 
	varVersion = Nz(Application.SysCmd(acSysCmdAccessVer), 0)
	If IsNumeric(varVersion) Then
		vbaVersionAccess = CInt(varVersion)
	Else
		vbaVersionAccess = Val(varVersion)
	End If

End Function

 

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies