Access

  MS Access 2010+  |  Metody obiektu DoCmd  |   VBA 7.0

• Metoda Restore obiektu DoCmd

Metoda Restore służy do przywracania zmaksymalizowanego lub zminimalizowanego okna do jego poprzedniego rozmiaru. Wykonuje akcję Przywróć (Restore) w języku Visual Basic.

Składnia metody DoCmd.Restore

DoCmd.Restore

Metoda Restore nie używane żadnych argumentów.

Uwagi.
Metoda DoCmd.Restore działa na zaznaczonym obiekcie. Jeśli obiekt został zminimalizowany, można go najpierw zaznaczyć za pomocą metody DoCmd.SelectObject lub akcji WybierzObiekt (SelectObject), a następnie przywrócić jego poprzedni rozmiar za pomocą metody DoCmd.Restore

Za pomocą metody DoCmd.MoveSize lub akcji RuchRozmiar (MoveSize) można przenieść lub zmienić rozmiar okna, którego rozmiar został przywrócony.

Działanie metoda DoCmd.Restore odnosi ten sam skutek, co kliknięcie przycisku Przywróć w prawym górnym rogu okna albo kliknięcie polecenia Przywróć w menu sterowania okna.

Słownik użytych terminów.

• metoda
Procedura podobna do instrukcji lub funkcji, operująca na konkretnych obiektach. Można na przykład zastosować metodę Print obiektu Debug w celu przeniesienia drukowanych danych wyjściowych do okienka bezpośredniego w „Oknie analizy programu”.
• akcja
Podstawowa część składowa makra; samodzielna instrukcja, którą można połączyć z innymi akcjami w celu automatyzacji zadań. W innych językach makr nazywa się ją również poleceniem.
• obiekt
Tabela, kwerenda, formularz, raport, makro lub moduł; obiekty zdefiniowane przez system, takie jak tabela MSysIndexes lub informacje z innej aplikacji, na przykład wykres, rysunek lub tabela, które mogą być łączone i osadzane (wstawiane z pliku).

 

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies