Access

  MS Access 2010+  |  Aplication Programming Interface API  |   VBA 7.0

• API. Pliki graficzne.

BITMAP - 24 bajtowa struktura informacyjna bitmapy..

Struktura BITMAP zawiera informacje o typie pliku, jego szerokości i wysokości, o liczbie warstw koloru, liczbie bitów koloru na pojedynczy piksel oraz offset do tablicy bajtów obrazu bitmapy.

Opis struktury BITMAP


Public Type BITMAP
    bmType     As Long
    bmWidth    As Long
    bmHeight    As Long
    bmWidthBytes  As Long
    bmPlanes    As Integer
    bmBitsPixel  As Integer
    bmBits     As Long
End Type
 • elementy:
  • bmType
  • typ bitmapy, musi być równy zero
  • bmWidth
  • szerokość bitmapy w pikselach, musi być większa od zera
  • bmHeight
  • wysokośc bitmapy w pikselach, musi być większa od zera
  • bmWidthBytes
  • określa liczbę bajtów w każdej linii skanowania. Wartość ta musi być liczbą parzystą, gdyż długość linii jest dopełniana do „słowa„ (32-bity).
  • bmPlanes
  • liczba warstw koloru
  • bmBitsPixel
  • liczba bitów koloru na jeden piksel (głębia koloru)
  • bmBits
  • wskaźnik do tablicy bajtów obrazu bitmapy

Uwagi.

 • Piksele na monochromatycznym urządzeniu są czarne lub białe. Jeśli wartość bitu mapy bitowej wynosi 1, piksel jest ustawiony na kolor pierwszego planu. Jeśli wartość bitu w mapie bitowej wynosi ZERO, piksel jest ustawiony na kolor tła.
 • Wszystkie urządzenia z funkcją RC_BITBLT obsługują bitmapy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opis funkcji GetDeviceCaps(...)
 • Każde urządzenie ma unikalny format kolorów. Aby przenieść bitmapę z jednego urządzenia do drugiego, należy użyć funkcji GetDIBits i SetDIBits.

 

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies