Access

  MS Access 2010+  |  Właściwości obiektów MS Access  |   VBA 7.0

• Właściwości obiektu Application, formularzy, raportów, formantów

• Właściwości ScrollBars (PaskiPrzewijania)

Właściwość ScrollBars (PaskiPrzewijania) służy do określania, czy paski przewijania mają pojawiać się w formularzu lub w polu tekstowym.

Ustawienie dla właściwości ScrollBars

Dla właściwości ScrollBars używane są następujące ustawienia.

  Ustawienie  OpisVisual Basic
Żaden (formularze)
Brak (pola tekstowe)
(Ustawienie domyślne dla pól tekstowych) Żaden pasek przewijania nie pojawia się w formularzu lub polu tekstowym 0
Tylko poziomy (formularze) Poziomy pasek przewijania pojawia się w formularzu. Nie ma zastosowania dla pól tekstowych. 1
Tylko pionowy (formularze) Pionowy (pola tekstowe) Pionowy pasek przewijania pojawia się w formularzu lub polu tekstowym. 2
Obydwa (formularze) (Ustawienie domyślne dla formularzy) Pionowy i poziomy pasek przewijania pojawia się w formularzu. Nie ma zastosowania dla pól tekstowych. 3

Właściwość tę można ustawić używając arkusza właściwości formularza lub formantu, makra lub języka Visual Basic.

Dla pola tekstowego można ustawić wartość domyślną właściwości używając domyślnego stylu formantu lub metody DefaultControl języka Visual Basic.

Uwagi. Jeśli formularz użytkownika jest większy, niż dostępne okno ekranowe, można wykorzystać właściwość ScrollBars, aby umożliwić użytkownikowi obejrzenie całego formularza.

Właściwość NavigationButtons można wykorzystać do przemieszczania się między rekordami. Aby ukryć obiekt podczas wydruku należy użyć właściwości DisplayWhen (Kiedy wyświetlać).

Słownik użytych terminów.

• formularz
obiekt bazy danych programu Microsoft Access, w którym umieszcza się formanty służące do wykonywania akcji albo do wprowadzania, wyświetlania i edycji danych w polach.
• pole tekstowe
Formant umożliwiający wprowadzanie lub przeglądanie tekstu w formularzu lub raporcie. Czasami, w innych aplikacjach jest on nazywany polem edycji.
• arkusz właściwości
Arkusz właściwości zawiera wszystkie atrybuty formantu, począwszy od jego lokalizacji w formularzu, poprzez specyfikację wyświetlanych danych, do kroju czcionki używanej do ich wyświetlania.
• makro
Akcja (lub zestaw akcji) wykonywanych krok po kroku, którą tworzy się za pomocą dostępnego w Accessie edytora makr („Okno projektu makra”).
• domyślny styl formantu
Właściwości, które są domyślnie przypisywane formantowi w chwili jego utworzenia. Na przykład formant typu pole tekstowe ma domyślnie dołączoną etykietę. Po zmianie ustawień formantu w arkuszu właściwości, domyślny styl typu formantu można zmienić, Widok formularza poprzez kliknięcie przycisku „Ustawienia domyślne formantu”„Trybie projektowania”

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies