Access

  MS Access 2010+  |  Aplication Programming Interface API  |   VBA 7.0

• WinAPI - Interfejs urządzenia graficznego (GDI)

API. Funkcje zarządzania kontekstem urządzenia HDC.

Przed wykonaniem operacji graficznych w kontekście urządzenia (DC) często musimy pobrać niektóre atrybuty (właściwości) kontekstu urządzenia. Atrybuty te możemy pobrać za pomocą funkcji GetDeviceCaps(...)

Opis funkcji API GetDeviceCaps (...)

Funkcja GetDeviceCaps(...) dla określonego kontekstu urządzenia o uchwycie hdc zwraca atrybut (właściwość) kontekstu odnoszącą się do wartości określanej przez argument nIndex:

Public Declare Function GetDeviceCaps _
        Lib "gdi32" Alias "GetDeviceCaps" _
        (ByVal hdc As Long, _
        ByVal nIndex As Long) As Long
 • argumenty:
  • hdc
  • uchwyt kontekstu urządzenia którego atrybut (właściwość) chcemy pobrać
  • nIndex
  • wartość określa atrybut (właściwość) kontekstu urządzenia. Lista najważniejszych pozycji listy znajduje się poniżej:

   WartośćOpis atrybutu (właściwości)
   Const HORZSIZE = 4' szerokość w mm
   Const VERTSIZE = 6' wysokość w mm
   Const HORZRES = 8' szerokość w pikselach
   Const VERTRES = 10' wysokość w pikselach
   Const BITSPIXEL = 12' liczba bitów na piksel (głębia koloru
   Const PLANES = 14' liczba warstw koloru, zawsze 1
   Const NUMBRUSHES = 16' liczba pędzli urządzenia
   Const NUMPENS = 18' liczba piór urządzenia
   Const NUMMARKERS = 20' liczba znaczników urządzenia
   Const NUMFONTS = 22' liczba czcionek urządzenia
   Const NUMCOLORS = 24' liczba obsługiwanych kolorów urządzenia
   Const PDEVICESIZE = 26' rozmiar struktury urządzenia
   Const CURVECAPS = 28' sposób realizowania rysowanie krzywych
   Const LINECAPS = 30' sposób realizowania rysowanie linii
   Const POLYGONALCAPS = 32' sposób realizowania rysowanie wielokątów
   Const TEXTCAPS = 34' sposób realizowania tekstu
   Const CLIPCAPS = 36' sposób realizowania operacji obcinania
   Const RASTERCAPS = 38' sposób realizowania operacji kopiowania
   Const ASPECTX = 40' względna szerokość piksela
   Const ASPECTY = 42' względna wysokość piksela
   Const ASPECTXY = 44' względna przekątna piksela
   Const LOGPIXELSX = 88' ilość punktów na cal w poziomie
   Const LOGPIXELSY = 90' ilość punktów na cal w pionie
   Const SIZEPALETTE = 104' liczba pozycji palety
   Const NUMRESERVED = 106' ilość zarezerwowanych pozycji palety
 • zwraca:
 • Przy powodzeniu zwraca wartość atrybutu kontekstu urządzenia o uchwycie hdc określonego przez argument nIndex. Przy niepowodzeniu zwraca ZERO.

 

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies