Access

  MS Access 2010+  |  Właściwości obiektów MS Access  |   VBA 7.0

• Właściwości obiektu Application, formularzy, raportów, formantów

• Właściwość SizeMode (TrybWymiarowania)

Właściwości SizeMode (TrybWymiarowania) można użyć do określenia sposobu dopasowania rysunku lub innego obiektu do związanej ramki obiektu, do niezwiązanej ramki obiektu lub do formantu Rysunek (Image).

Ustawienia dla właściwości SizeMode.

Dla właściwości SizeMode używane są następujące ustawienia.

  Ustawienie  OpisVisual Basic
Obetnij (Clip) (Ustawienie domyślne) Wyświetla obiekt w jego faktycznych rozmiarach. Jeśli obiekt jest większy od formantu, zostanie on obcięty przez prawą i dolną krawędź formantu. acOLESizeClip (0)
Rozciągnij (Stretch) Rozmiary obiektu są zmieniane, tak aby w całości mieścił się on w formancie. Ustawienie to może zniekształcić proporcje obiektu. acOLESizeStretch (1)
Powiększ (Zoom) Wyświetla cały obiekt zmieniając jego rozmiary bez zniekształcania proporcji. Ustawienie to może pozostawiać puste miejsca w formancie, jeśli rozmiar formantu ulegnie zmianie. acOLESizeZoom (3)

Właściwość tę można ustawić za pomocą arkusza właściwości formantu, makra lub języka Visual Basic. Można również ustawić wartość domyślną dla tej właściwości używając domyślnego stylu formantu lub metody DefaultControl w kodzie języka Visual Basic.

Uwagi. Ustawienie właściwości na wartość "Obetnij" zapewnia najszybsze wyświetlanie. Dla wykresów słupkowych i liniowych ustawienie na wartość "Rozciągnij" zwalnia z konieczności samodzielnego dopasowania ich rozmiarów, ale w wypadku okręgów i fotografii może powodować zniekształcenia.

Słownik użytych terminów.

• związana ramka obiektu
Formant w formularzu lub raporcie, który służy do wyświetlania i manipulacji obiektami OLE przechowywanymi w tabelach.
• niezwiązana ramka obiektu
Formant umieszczany w formularzu lub raporcie w celu wprowadzenia do niego obiektu niezwiązanego. Obiekt niezwiązany to obiekt, którego wartość nie jest wyznaczana na podstawie danych z tabeli, na przykład grafika. Obiekt można edytować bezpośrednio z formularza lub raportu. Jeśli nie ma potrzeby edycji grafiki, lepiej jest zastosować formant typu Rysunek (Image).
• formant Rysunek (Image)
Formant służący do dodawania grafiki do formularza lub raportu.
• arkusz właściwości
Arkusz właściwości zawiera wszystkie atrybuty formantu, począwszy od jego lokalizacji w formularzu, poprzez specyfikację wyświetlanych danych, do kroju czcionki używanej do ich wyświetlania.
• makro
Akcja (lub zestaw akcji) wykonywanych krok po kroku, którą tworzy się za pomocą dostępnego w Accessie edytora makr („Okno projektu makra”).
• domyślny styl formantu
Właściwości, które są domyślnie przypisywane formantowi w chwili jego utworzenia. Na przykład formant typu pole tekstowe ma domyślnie dołączoną etykietę. Po zmianie ustawień formantu w arkuszu właściwości, domyślny styl typu formantu można zmienić, Widok formularza poprzez kliknięcie przycisku „Ustawienia domyślne formantu”„Trybie projektowania”.

 

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies