Access

  MS Access 2010+  |  Aplication Programming Interface API  |   VBA 7.0

• API. Funkcje zarządzania plikami.

Wyszukiwanie pliku lub folderu o nazwie pasującej do wzorca.

Aby sprawdzić, czy w określonym katalogu istnieje plik lub folder o konkretnej nazwie, lub by wyszukać pliki i foldery pasującej do wzorca lub części nazwy wzorca po zastosowaniu symboli wieloznacznych "?" oraz "*" możemy użyć funkcji FindFirstFile(...). Aby wyszukać następny plik (folder) spełniający wcześniej ustalone kryteria możemy użyć funkcji FindNextFile(...).

Opis funkcji API FindClose (...)

Gdy kończymy wyszukiwanie plików i folderów, za pomocą funkcji FindFirstFile(...) lub FindNextFile(...) powinniśmy używany uchwyt wyszukiwania hFindFile przekazać do funkcji FindClose(...), która zamknie niepotrzebny już uchwyt wyszukiwania.

Public Declare Function FindClose _
	Lib "kernel32" Alias "FindClose" _
	(ByVal hFindFile As Long) As Long
 • argumenty:
  • hFindFile
  • uchwyt wyszukiwania zwrócony przez wywołaną funkcję wyszukującą FindFirstFile(...) umożliwiający kontynuowanie wyszukiwanie plików i folderów, z tymi samymi kryteriami, które zostały użyte do utworzenia uchwytu wyszukiwania przekazanego w argumencie hFindFile.
 • zwraca:
 • Przy powodzeniu (zamknięciu uchwytu wyszukiwania), zwraca wartość różną od Zera. Przy niepowodzeniu, zwracana wartość wynosi ZERO. Aby uzyskać więcej informacji o błędzie możemy wtedy sprawdzić właściwość LastDllError obiektu Err.
  Uwagi:
  Po wywołaniu funkcji FindClose uchwyt określony przez argument hFindFile nie może być używany w kolejnych wywołaniach funkcji FindNextFileFindClose.

 

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies