Access

  MS Access 2010+  |  Akcja (makro) MS Access  |   VBA 7.0

Akcja (makro) MS Access

01.

10.12.2017

• Akcja RuchRozmiar (MoveSize) - zmiana położenia i rozmiaru aktywnego okna. •

Akcja RuchRozmiar (MoveSize) służy do przesuwania lub zmiany rozmiaru aktywnego okna.
Pobiera cztery argumenty: „W prawo”, „W dół”, „Szerokość”, „Wysokość”. Jeżeli argument pozostawimy pusty, to użyte zostaną bieżące ustawienia okna. Wymagane jest podanie przynajmniej jednego argumentu ....