Access

  MS Access 2010+  |  Metody obiektów MS Access  |   VBA 7.0 

Metody obiektów MS Access

01.

28.12.2017

• Metoda Repaint. Odświeżanie formantów formularza •

Czasami program Microsoft Access wstrzymuje odświeżanie ekranu do czasu zakończenia innych zadań. Za pomocą metody Repaint można wymusić natychmiastowe odświeżanie formantów określonego formularza. Metoda Repaint wykonuje wszystkie zaległe aktualizacje ekranu dla określonego formularza. Gdy metoda Repaint wykonywana jest na formularzu, wykonuje także wszystkie zaległe obliczenia formantów formularza ....

02.

29.12.2017

• Metoda Echo. Odświeżanie ekranu komputera •

Metoda Echo określa, czy program Microsoft Access ma odświeżyć ekran komputera. Wyłączenie odświeżania może być przydatne, jeśli zmiany wykonywane na ekranie nie muszą, lub nie powinny być widoczne dla użytkownika. Metoda Echo nie wyłącza wyświetlania modalnych okien dialogowych, takich jak komunikaty o błędach, ani formularzy podręcznych, takich jak arkusze właściwości ....