Access

  MS Access 2010+  |  Wbudowane funkcje MS Access  |   VBA 7.0

• Funkcja DoEvents

Przekazuje sterowanie do systemu operacyjnego, umożliwiając przetwarzanie zdarzeń.

Składnia funkcji DoEvents

DoEvents( )

Użycie

W autonomicznych wersjach systemu Visual Basic, jak np. Visual Basic, Standard Edition, funkcja DoEvents zwraca wartość typu Integer reprezentującą liczbę otwartych formularzy. We wszystkich innych aplikacjach funkcja DoEvents zwraca wartość Zero.

Funkcja DoEvents przekazuje sterowanie do systemu operacyjnego. Sterowanie jest zwracane po obsłudze przez system operacyjny wszystkich zdarzeń z systemowej kolejki oraz po wysłaniu z kolejki SendKeys wszystkich kluczy.

Funkcji DoEvents warto używać wtedy, gdy wykonywany program (lub jego fragmenty) zajmują dużo czasu procesora. Okresowe wywoływanie tej funkcji pozwoli systemowi operacyjnemu na obsługę bez zbytniego opóźnienia takich zdarzeń, jak naciśnięcia klawiszy czy kliknięcia myszą.

Ostrzeżenie.
Należy sprawdzić, czy procedura oddająca sterowanie za pomocą funkcji DoEvents nie zostanie ponownie wywołana z innej części programu przed powrotem sterowania po pierwszym wywołaniu tej funkcji DoEvents, gdyż grozi to trudnymi do przewidzenia skutkami. Ponadto, funkcji DoEvents nie należy stosować, jeśli inne aplikacje mogą w tym czasie odwoływać się do procedury, która oddała sterowanie.

 

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies