Access

  MS Access 2010+  |  Bitmapa *.bmp  |   VBA 7.0

Spis przykładów o bitmapach

01.

12.11.2017

• Struktura bitmapy 24-bit. Nagłówek BITMAPFILEHEADER i BITMAPINFOHEADER •

W 24-bitowej bitmapie nie jest zdefiniowana paleta kolorów, więc bezpośrednio po nagłówku BITMAPINFOHEADER w pliku BMP zapisane są dane obrazu. Kolejne wiersze obrazu zapisane są (zazwyczaj) w odwrotnej kolejności, niż są wyświetlane na obrazie, tj. „z dołu do góry”. Trzy kolejne bajty (w sumie 24 bitów) określają kolor piksela. Kolor piksela zapisywany jest w kolejności B (blue), G (green), R (red) ....

02.

17.11.2017

• Formant Rysunek (Image). Właściwość .Picture i .PictureData •

Formant Rysunek (Image) jest najczęściej wykorzystywany w programie Microsoft Access do prezentacji grafiki (rysunku) w formularzu lub w raporcie. Można go stosować zamiennie z formantem Niezwiązana ramka obiektu, w której można wyświetlać dowolny obiekt OLE, który nie jest przechowywany w tabeli.
MS Access przechowuje wyświetlaną bitmapę we właściwości PictureData. Jest ona binarną reprezentacją wyświetlanej bitmapy i jest do odczytu i zapisu we wszystkich widokach. Możliwych jest kilka sposobów przechowywania wyświetlanej bitmapy ....

03.

29.01.2019

• GDI. Kontekst urządzenia. Operacje graficzne na kontekście urządzenia. •

Operacje graficzne w systemie Windows wykonywane są na „kontekście urządzenia”. Identyfikowany poprzez swój uchwyt kontekst urządzenia jest strukturą zarządzaną przez system Windows i zawierającą nie tylko obiekt przeznaczony do wykonywanych operacji graficznych, ale przechowującą również wiele informacji o obiektach rysujących i parametrach określających tryby stosowane przez funkcje GDI podczas rysowania w kontekście urządzenia ....

04.

04.02.2019

• GDI. Pamięciowy, kompatybilny kontekst urządzenia. •

By utworzyć pamięciowy kontekst urządzenia (DC), w oparciu istniejący kontekst ekranu skorzystać należy z funkcji API CreateCompatibleDC(hdc), która tworzy kompatybilny pamięciowy kontekst urządzenia (DC) zgodny z kontekstem o przekazanym uchwycie hdc. Do uzyskanego kontekstu, za pomocą funkcji LoadImage(...) załadowana zostanie z zasobów dyskowych przykładowa, 24 bitowa nieskompresowana bitmapa, którą ....

05.

08.02.2019

• Czy plik jest nieskompresowaną 24-bitową bitmapą? Funkcja bmpIsBmp24bit(...) •

Bitmapa zawiera 14 bajtowy nagłówek BITMAPFILEHEADER w który znajduje się dwuznakowa sygnatura pliku 'BM'  (w zapisie heksadecymalnym &H424D) i dane o wielkości pliku i przesunięciu (offset) do bajtów bitmapy. Pozostałe informacje, takie jak rozmiar struktury nagłówka, szerokość i wysokość bitmapy, głębia kolorów, typ kompresji, zawarte są w 40 bajtowym nagłówku BITMAPINFOHEADER. Skoro już wiemy gdzie szukać informacji dotyczących bitmapy, to możemy zacząć realizować cel, jakim jest sprawdzenie czy plik *.bmp jest nieskompresowaną bitmapą o 24-bitowej głębi kolorów ....

06.

10.02.2019

• Format przechowywania właściwości obrazów. Funkcja bmpPictureStorageFormat(...) •

Począwszy od wersji Microsoft Access 2007+ w Menu: „Opcje programu Access”/„Bieżąca baza danych”/ mamy do wyboru jedną z dwu opcji:
• Zachowaj format obrazu źródłowego (mniejszy rozmiar pliku). Graficzne pliki źródłowe będą przechowywane    w ich oryginalnym formacie. Rozmiar bazy powiększy się jedynie o wielkość pliku graficznego ....
• Konwertuj wszystkie dane obrazu na mapy bitowe (zgodne z programem Access 2003 i wcześniejszymi    wersjami). MS  Access tworzy kopię oryginalnego pliku obrazu w formacie gotowym do bezpośredniego    wyświetlenia na ekranie ....