Access

  MS Access 2010+  |  Metody obiektu DoCmd  |   VBA 7.0

Metody obiektu DoCmd

01.

01.12.2017

• Obiekt DoCmd. Uruchamianie akcji za pomocą VBA •

DoCmd to wbudowany obiekt MS Access, zawierający metody, za pomocą których można wykonać akcje programu MS Access, za pomocą kodu języka Visual Basic. Język VBA udostępnia obiekt DoCmd, który realizuje wiele akcji makr. Obiekt ten w tle uruchamia akcje makra, aby zrealizować ten sam efekt, co makro odpowiadające metodzie obiektu DoCmd ....

02.

05.12.2017

• Metoda MoveSize - zmiana położenia i rozmiaru aktywnego okna. •

Metoda MoveSize umożliwia zmianę położenie i rozmiaru aktywnego okna. Wykonuje akcję RuchRozmiar (uruchamianą za pomocą makra) w języku Visual Basic. Działanie metody MoveSize jest podobne do działania powodowanego przez kliknięcie polecenia Przenieś albo Rozmiar w menu sterowania ....

03.

30.12.2017

• Metoda SelectObject. Wybranie określonego obiektu bazy danych •

Metoda SelectObject wykonuje akcję WybierzObiekt (SelectObject) w języku Visual Basic. Umożliwia wybranie określonego, otwartego obiektu obiektu bazy danych, lub wybranie obiektu w oknie nawigacji. Działa dla każdego obiektu programu Microsoft Access, który może przyjmować fokus. Metoda ta przenosi fokus do określonego obiektu i pokazuje obiekt, jeśli jest on ukryty. ....

04.

31.12.2017

• Metoda Restore. Przywracanie pierwotnego rozmiaru okna. •

Metoda Restore służy do przywracania zmaksymalizowanego lub zminimalizowanego okna do jego poprzedniego rozmiaru. Wykonuje akcję Przywróć (Restore) w języku Visual Basic. Działa na zaznaczonym obiekcie. Jeśli obiekt został zminimalizowany, można go najpierw zaznaczyć za pomocą metody DoCmd.SelectObject a następnie przywrócić jego poprzedni rozmiar za pomocą metody DoCmd.Restore ....

 

 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies