Access

  MS Access 2010+  |  Przetwarzanie tekstu  |   VBA 7.0 

Przetwarzanie tekstu

01.

01.12.2017

• Czy tekst jest w formacie Unicode. Funkcja tekstIsUnicode(...) •

Aby ustrzec się przed nieprawidłowym działaniem funkcji operujących na ciągach znaków w formacie Unicode, powinniśmy napisać funkcję sprawdzającą format tekstu, przed przekazaniem go do funkcji operujących na tekście w formacie Unicode. Windows API, w bibliotece "advapi32", zawiera funkcję IsTextUnicode(...) służącą do testowania tekstu roboczego ....