Access

  MS Access 2010+  |  Przetwarzanie tekstu  |   VBA 7.0

Przetwarzanie tekstu

01.

01.12.2017

• Czy tekst jest w formacie Unicode.Funkcja tekstIsUnicode(...) •

Aby ustrzec się przed nieprawidłowym działaniem funkcji operujących na ciągach znaków w formacie Unicode, powinniśmy napisać funkcję sprawdzającą format tekstu, przed przekazaniem go do funkcji operujących na tekście w formacie Unicode. Windows API, w bibliotece "advapi32", zawiera funkcję IsTextUnicode(...) służącą do testowania tekstu roboczego ....

02.

22.01.2018

• Konwersja tekstu z formatu ASCII na format UTF8.Funkcja tekstStringToUTF8(...) •

UTF-8 to system kodowania Unicode, wykorzystujący od 1 do 6 bajtów do zakodowania pojedynczego znaku, jest w pełni kompatybilny z ASCII. Format ten, w porównaniu do standardu ISO 8859-2 zajmuje nieco więcej miejsca, ale daje o wiele większe możliwości prezentowania tekstu na stronach internetowych. Przykład prezentuje funkcję umożliwiająca konwersję tekstu z formatu Unicode (ASCII) na format UTF8 ....

03.

20.01.2018

• Konwersja tekstu z formatu UTF8 na format ASCIItekstUTF8ToString(...) •

By skonwertować tekst z formatu UTF8 na ASCII skorzystamy z funkcji MultiByteToWideChar(...), której opis znajduje się na stronie MultiByteToWideChar Funkcja ta konwertuje tekst wejściowy ze strony kodowej ASCII, lub UTF8 na format Unicode (ciąg znaków UTF-16). Należy zauważyć, że konwertowany tekst wejściowy nie musi być zestawem znaków wielobajtowych ....

04.

03.02.2018

• Konwersja tekstu między stronami kodowymi.tekstCodePageToCodePage(...) •

Strona kodowa – zestaw znaków przypisanych poszczególnym kodom binarnym (kodom znaku). Różne strony kodowe przyjmują dla tego samego kodu odmienne znaki, a ponadto różnią się samymi zestawami znaków.
Funkcja tekstCodePageToCodePage(...) umożliwia konwersję tekstu pomiędzy różnymi stronami kodowymi, nie tylko jednobajtowymi zestawami ASCII ale również wielobajtowymi np. UTF8 ....

05.

08.02.2018

• Jak ułatwić sobie pracę z plikami HTML •

Jeżeli mamy kilkadziesiąt pojedynczych stron *.html i trzeba na wszystkich stronach dokonać zmian, to robienie tego „na piechotę” zajmie strasznie dużo czasu. Przewidując taki problem, powinniśmy wcześniej wyznaczyć strategiczne miejsca na stronie gdzie najczściej będziemy dokonywać hurtowych zmian i nadać niektórym znacznikom identyfikatory, bądź oznaczyć te obszary komentarzami o określonej, indywidualnej nazwie .... Funkcje przetwarzające tekst pliku *.html
Funkcja tekstExtractTextFromHtml(...) • Pobranie tekstu pomiędzy identyfikatorami (tagami, znacznikami) •
Funkcja tekstInsertTextInHtml(...)       • Zamiana tekstu pomiędzy identyfikatorami (tagami, znacznikami) •

06.

25.02.2018

• Access i funkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPYFunkcja tekstRemoveMultipleSpaces(...) •

Jeżeli zdublowane spacje występują na początku i końcu roboczego ciągu, to  wbudowana funkcja Trim usuwająca spacje wiodące i końcowe, a jej odmiany LTrim usuwająca spacje wiodące oraz RTrim usuwajaca spacje końcowe
umożliwiają usunięcie nadmiarowych spacji.
VBA nie oferuje żadnej funkcji pozwalającej na usunięcie powtórzonych spacji wewnątrz roboczego ciągu. Aplikacja Excel oferuje funkcję arkuszową USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, niestety w MS Access funkcję taką musimy napisać sami ....


 
Akceptuję Polityka prywatności Tekst informacyjny o polityce Cookies